DOKUMENTY I PUBLIKACJE

Tu znajdziedz do pobrania, dokumenty oraz publikacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Mobirise

POBIERZ DEKLARACJE

1.1 Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne

1.2. Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy

Mobirise