1. 1Wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników, tak by mogły być ponownie wykorzystane to:
 2. 2Recycling polega na:
 3. 3Kolor, którym oznacza się pojemniki na odpady szklane to:
 4. 4Który „zestaw” śmieci można wyrzucić do pojemnika zielonego?
 5. 5Z podanego zestawu wskaż ten odpad, którego nie można wyrzucić do pojemnika niebieskiego: gazeta, ulotka, zapisany zeszyt, karton po mleku, tekturowe pudełko po butach:
 6. 6Śmieci, których nie można poddać recyclingowi wyrzucamy do worka:
 7. 7Odpady, które ulegają biodegradacji to:
 8. 8Kolorem brązowym oznaczamy pojemniki na odpady:
 9. 9Skrót PSZOK oznacza:
 10. 10Zestaw kolorów wykorzystanych do oznaczania pojemników na śmieci to:
 11. 11Ile drzew można uratować dzięki recyklingowi jednej tony papieru?
 12. 12Który z surowców rozkłada się najdłużej?
 13. 13Które odpady należy pognieść przed wyrzuceniem?
 14. 14Do pojemnika na papier nie wrzucamy:
 15. 15Do pojemnika na szkło powinny trafić: