1. 1Ekologia zajmuje się:
 2. 2Co robi ekolog w wolnym czasie?
 3. 3Do wyprodukowania bluzy z polaru potrzeba:
 4. 4W ciągu roku 17 drzew produkuje tyle tlenu, ile wystarczyłoby dla:
 5. 5Jaką ilość odpadów produkuje rocznie przeciętny Polak?
 6. 6Które zachowanie jest ekologiczne?
 7. 7Który produkt ulegnie biodegradacji (rozkładowi) najszybciej?
 8. 8Jak inaczej nazywamy odpady, które można powtórnie wykorzystać?
 9. 9Co należy zrobić ze śmieciami, które nie podlegają segregacji np. zużyte świetlówki, opakowania po lekach?
 10. 10Który z odpadów można przetwarzać nieskończoną ilość razy?
 11. 11Ile procent średniego dziennego zużycia energii elektrycznej zużywa lodówka?
 12. 12Warstwa ozonowa to:
 13. 13Wyrażenie „Zielone Płuca Ziemi” opisuje:
 14. 14Która energia nie jest energią odnawialną?
 15. 15Co oznaczają litery ABCDEFG na urządzeniach elektrycznych?